Clicky

ISO 9001:2015 – O krok bližšie k vydaniu

V týchto dňoch bol finálny návrh normy (FDIS) dokončený a preložený. Jednotliví členovia ISO budú pokračovať konzultáciami na národnej úrovni pred konečným hlasovaním.

iso-9001-2015-o-krok-blizsie-k-vydaniu

Aké sú zmeny voči verzii DIS?

V porovnaní s verziou DIS sú zmeny relatívne malé.

Najväčšie zmeny sa týkajú Úvodučíslovania, ktoré boli výrazne zjednodušené a niektoré vysvetľujúce texty boli presunuté do informatívnej prílohy.

Termíny a definície boli vyňaté z normy a boli presunuté do ISO 9000.

Okrem „vyčistenia“ textu a väčšej konzistencie pri používaní špecifickej terminológie boli urobené aj malé technické zmeny.

Napríklad, vrcholový manažment musí podporovať princípy myslenia založeného na rizikách (risk based thinking) ako súčasť procesného prístupu.

Bolo tiež doplnené vysvetlenie prostredia procesov pre organizácie poskytujúce služby a boli rozšírené požiadavky na činnosti výroby a služieb s ohľadom na predchádzanie chybám ľudského faktora.

Nová norma ISO 9001:2015 oproti predchádzajúcej verzii menej predpisuje, ale na druhej strane zdôrazňuje dôležitosť výstupov procesov.

Norma kombinuje procesný prístup a myslenie založené na rizikách a zavádza cyklus Plan-Do-Check-Act na všetkých úrovniach riadenia organizácie s ohľadom na prostredie, v ktorom organizácia  pôsobí.

Norma ISO 9001:2015 je tak viac založená na výkonnosti. Viac sa zameriava na ČO má byť dosiahnuté než AKO to dosiahnuť.

Zdroj: www.iso.org

Mohlo by vás ešte zaujímať:


Akadémia9001

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a certifikáciu tu:

 

Štítky: