Clicky

Norma ISO 14001:2015 schválená

Norma ISO 14001:2015 bola schválená. Bude publikovaná 15. septembra 2015. Aké sú hlavné zmeny?


Norma ISO 14001:2015 schválená!

Bude publikovaná 15. septembra 2015.


Aké sú hlavné zmeny v norme ISO 14001:2015?

Zásadnou zmenou, podobne ako v norme ISO 9001:2015,  je nová 10 kapitolová štruktúra normy podľa tzv. Annex SL.

Cieľom tejto zmeny je formálne zjednotiť štruktúru, termíny a definície všetkých noriem pre systémy manažérstva (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 – po novom ISO 45001, ISO 27001, a ďalších) a zabezpečiť tak ich jednoduchšiu integráciu.

Okrem tejto zmeny norma požaduje:

  • environmentálny manažment musí byť súčasťou strategického riadenia firiem a organizácií,
  • novú úlohu „vodcovstva“ pre vrcholový manažment,
  • implementáciu proaktívnych iniciatív na ochranu životného prostredia, ako napríklad používanie dlhodobo udržateľných zdrojov a predchádzanie klimatickým zmenám,
  • zohľadnenie životného cyklu produktov a služieb a environmentálnych aspektov,
  • zameranie komunikačnej stratégie na zainteresované strany.

 Aké je prechodné obdobie?

Prechodná doba pre zavedenie zmien do súčasných systémov environmentálneho manažérstva je 3 roky. To znamená, že prechodné obdobie bude trvať do septembra 2018.

Dátum platnosti certifikátov podľa normy ISO 14001:2004, vydaných počas prechodného obdobia, bude musieť korešpondovať s koncom trojročného prechodného obdobia.

A potrebujete, môžete požiadať o re-certifikáciu vášho systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, aj keď ešte nemáte skončenú platnosť certifikátu podľa normy ISO 14001:2004.

Nemusíte čakať do skončenia platnosti vášho certifikátu.

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek normy ISO 14001:2015certifikáciu tu: