Clicky

ISO 45001:2018 Prechodné obdobie

Norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola vydaná a jej publikovaním začína plynúť prechodné obdobie …

iso-45001-2018-prechodne-obdobie

Projektová skupina OHSAS schválila normu ISO 45001: 2018 ako náhradu za normu OHSAS 18001: 2007.

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF), projektová skupina OHSAS a ISO súhlasili s trojročným obdobím prechodu od dátumu publikovania ISO 45001: 2018.

Publikovaním normy ISO 45001: 2018 sa norma OHSAS 18001:2007 považuje za „vyradenú“ so zohľadnením trojročného prechodného obdobia.

Platnosť certifikátov podľa OHSAS 18001: 2007

 Certifikáty OHSAS 18001: 2007 nebudú platné po troch rokoch od vydania normy ISO 45001: 2018.

 Dátum skončenia platnosti certifikátov podľa normy OHSAS 18001: 2007 vydaných počas prechodného obdobia musí zodpovedať koncu trojročného prechodného obdobia.

Súčasní používatelia normy OHSAS 18001:2007

Organizácie, ktoré už sú certifikované podľa normy OHSAS 18001: 2007, by sa mali spojiť so svojimi certifikačnými orgánmi a dohodnúť si postup prechodu na normu ISO 45001:2018 a certifikáciu podľa tejto normy.

Organizácie, sú v procese certifikácie podľa normy OHSAS 18001: 2007, by mali zvážiť možnosť prechodu na normu ISO 45001: 2018 a certifikáciu podľa nej. 

Ak je však vaša organizácia blízko dokončenia procesu certifikácie, môže byť pre vašu organizáciu vhodnejšie dokončiť certifikáciu podľa normy OHSAS 18001 a neskôr sa pripraviť na prechod na normu ISO 45001.

Noví používatelia

Noví používatelia by mali v rámci implementácie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci začať používať normu ISO 45001: 2018.

Podrobne sa s normou ISO 45001:2018 môžete zoznámiť na našich kurzoch.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách a o tom, ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.
Štítky: