Clicky

Norma ISO 19011:2018 publikovaná!

Systémy manažérstva pomáhajú organizáciám dosahovať ich ciele a ich auditovanie k tomu prispieva. Norma ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva bola revidovaná a publikovaná …

iso19011-2018-publikovana

ISO normy pre oblasť systémov manažérstva získavajú celosvetovo na popularite, pretože organizácie zisťujú, že im môžu pomôcť pri efektívnejšom riadení vzájomne previazaných procesov a pri dosahovaní ich cieľov.

Od manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, cez informačnú bezpečnosť až po bezpečnosť potravín alebo dopravy, existuje viac ako 70 ISO noriem pre systémy manažérstva, ktoré vychádzajú z medzinárodných skúseností a osvedčených postupov, ktoré pomáhajú organizáciám lepšie fungovať, šetriť náklady a rozvíjať konkurenčné výhody.

Aby bolo možné čo najlepšie využívať systémy manažérstva a zabezpečiť ich neustále zlepšovanie, musia sa vykonávať pravidelné audity.

Nie je to ľahká úloha, ak máte, podobne ako väčšina organizácií, niekoľko systémov manažérstva.

Norma ISO 19011 – Návod na auditovanie systémov manažérstva

Norma ISO 19011 – Návod na auditovanie systémov manažérstva ponúka jednotnýharmonizovaný prístup, ktorý umožňuje  efektívne audítovanie viacerých systémov manažérstva organizácie.

Norma bola revidovaná, aby zohľadňovala zmeny na trhoch, rozvoj nových technológií a požiadavky nových noriem systémov manažérstva, ktoré boli nedávno revidované a publikované (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších).

Kľúčovou zmenou v revízií normy ISO 19011:2018 je rozšírenie princípov auditu o prístup založenom na riziku, aby zohľadnili zvýšenú pozornosť na riadenie rizík v normách systémov manažérstva, ako aj na trhu.

Norma uvádza návody na auditovanie rizík a príležitostí, ako aj informácie o uplatňovaní myslenia založeného na riziku na proces auditu.

Okrem toho norma rozširuje ďalšie oblasti procesu auditovania, ako je napríklad správa audítorského programuvykonávanie auditu.

Anglickú verziu normy ISO 19011:2018 si môžete obstarať prostredníctvom ISO store.

Slovenská verzia normy sa pripravuje. Keď bude dostupná, budeme vás informovať.

Podrobne sa s normou ISO 19011:2018 môžete zoznámiť na našich kurzoch.

Zdroj: iso.org


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách a o tom, ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.