Clicky

Je risk vždy naozaj zisk?

„Risk je zisk“ – často používaný citát, ktorý sa objavuje takmer vo všetkých oblastiach súvisiacich s riadením rizík. Je to ale naozaj tak? Myslíte si, že riziko predstavuje vždy iba zisk?

V dnešnej dynamickej dobe je už riadenie rizík nevyhnutnou podmienkou pre úspešné dodanie produktov, služieb, alebo výstupov projektov.

Dôsledky spôsobené nevhodným riadením rizík, prípadne úplná absencia riadenia rizík, môžu mať nečakané dopady.

Termín riziko je vždy spojený s väčšou alebo menšou neistotou, ktorá sa nemusí vždy vyplatiť.

Pri plánovaní a realizácii projektov, dodávaní produktov a služieb sa riskovanie určite nevypláca. V niektorých prípadoch môže mať katastrofálne následky, ktoré často úspešnú firmu môžu zlikvidovať zo dňa na deň.

Úlohou manažérstva rizík je minimalizovať straty riadeným spôsobom. Vopred identifikovať možné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas plánovaniarealizácie projektu, produktov alebo služieb.

Aplikovaním manažérstva rizík môžete včas predchádzať problémom a zabezpečiť dodanie produktov, služieb, alebo ukončiť projekt v stanovenom termíne, nákladoch a kvalite.

Pomôžu Vám v tom nástroje a metodiky, ktoré sú navrhnuté pre podporu riadenia rizík.

Jedným z najpoužívanejších nástrojov pre riadenie rizík je Norma ISO 31000 Manažérstvo rizika – Zásady a návod, ktorá definuje proces manažérstvo rizika.

Jej použitie pri riadení rizík odporúča aj technická komisia, ktorá pripravuje návrh normy ISO/DIS 9001.

V novej norme  je venovaná veľká pozornosť riadeniu rizík, až do takej miery, že zavádza pojem „myslenie založené na rizikách (risk-based thinking)“.

Je na Vás, aký rozsah manažérstva rizika sa rozhodnete zaviesť. Vhodným začiatkom je zavedenie procesu manažérstvo rizika podľa normy ISO 31000.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 

Štítky: