Clicky

Verejné pripomienkovanie normy ISO 9001:2015

Proces prípravy revízie normy ISO 9001:2015 je aktuálne vo svojej štvrtej fáze “VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE“, v rámci ktorej všetky zainteresované strany môžu predložiť expertom technickej komisie svoje pripomienky.

Všetky pripomienky je možné predkladať prostredníctvom členov medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO – národných normalizačných organizácií. V Slovenskej republike je to Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Rozhovor s generálnym sekretárom ISO Robom Steelom

Pozrite si krátky rozhovor s generálnym sekretárom ISO Robom Steelom pri príležitosti predloženia normy na verejné pripomienkovanie o význame tohto kroku:

Generálny sekretár ISO Rob Steel v stručnosti hovorí:

„Tento deň je veľmi významný deň pre normu. Experti technickej komisie zostavili návrh revízie a dosiahli úroveň, kedy je možné predložiť návrh svetu na pripomienkovanie“

„Jednoducho, ktokoľvek na svete pôsobiaci v oblastiach priemyslu, vzdelávania, spotrebiteľských organizácií a normalizácie má príležitosť vyjadriť sa k možno najznámejšej ISO norme“

„V nasledujúcom období očakávame pripomienky od všetkých dotknutých strán prostredníctvom našich členov na národnej úrovni.“

„Našou poslaním v tomto období je podporovať a koordinovať našich členov..

Zdroj: www.iso.org


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: