Clicky

ISO 9001:2015 Prehľad udalostí roku 2015

Priebežne sa venujeme procesu revízie normy ISO 9001 a jej zavádzaniu do praxe. Prinášame vám prehľad najdôležitejších udalostí súvisiacich s normou ISO 9001:2015, ktoré sa udiali v priebehu roka 2015.

ISO 9001:20015 Prehľad udalostí v roku 2015

Priebežne sa venujeme sa procesu revízie normy ISO 9001 a jej zavádzaniu do praxe.

Prinášame vám prehľad najdôležitejších udalostí súvisiacich s normou ISO 9001:2015, ktoré sa udiali v prebehu roka 2015.

Harmonogram revízie normy ISO 9001

Proces revízie normy ISO 9001 začal v máji 2012 predložením návrhu.

Procesu a harmonogramu revízie sme sa venovali v tomto príspevku.

Konečná verzia finálneho návrhu normy ISO 9001:2015

V marci 2015 technická komisia zodpovedná za prípravu normy prerokovala viac ako 3 000 komentárov, ktoré boli k návrhu normy predložené.

Akceptované komentáre boli zapracované do finálneho návrhu normy.

Aktuálnemu stavu revízie noriem ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001 (ISO 45001) sme sa venovali v tomto príspevku.

Konečný návrh normy ISO 9001:2015

V auguste 2015 bol dokončený návrh normy ISO 9001:2015 a prerokovaný jednotlivými členmi ISO.

Aktualizovanému obsahu návrhu normy sme sa venovali v tomto príspevku.

Schválenie normy ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 bola schválená 10. septembra 2015.

Vydanie normy ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 bola vydaná 23. septembra 2015.

Slovenský preklad normy ISO 9001:2015

Vydanie slovenského prekladu normy ISO 9001:2015 sa predpokladá v priebehu 1. štvrťroka 2016.

Zdroj: www.iso.org


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: