Clicky

Seminár Revízia normy ISO 9001:2015 – 23.10.2014

23. októbra 2014 sme realizovali prvý z našej série seminárov zameraných na podporu prechodu na novú normu ISO 9001:2015.

Seminár ISO 9001:2015 20141023

23. októbra 2014 sme realizovali prvý z našej série seminárov zameraných na podporu prechodu na novú normu ISO 9001:2015. Účastníci seminára sa dozvedeli o:

 • aktuálnych informáciách z procesu prípravy revízie normy ISO 9001:2015 podľa návrhu ISO/DIS 9001,
 • zmenách ktoré prinesie revízia normy,
 • dopadoch, ktoré budú mať pripravované zmeny na systémy manažérstva,
 • využití požiadaviek normy ISO 9001:2015 pre realizovanie podnikateľských zámerov firmy,
 • začlenení riadenia rizík a príležitostí do systému manažérstva,
 • riadení kompetencií a znalostí pre získanie konkurenčnej výhody firmy,
 • tvorbe integrovaného systému manažérstva s využitím požiadaviek ISO 9001:2015,
 • rozdielovej analýze a akčnom pláne pre prechod na ISO 9001:2015.

Z hodnotení účastníkov vyberáme:

„Seminár aj úroveň lektorky hodnotím veľmi pozitívne. Získané informácie je možné využiť pri analýze súčasného stavu ISM, príprave rozdielovej analýzy a príprave Akčného plánu. Teším sa ďalší seminár a kopec práce, čo ma čaká 🙂 .“

Ing. Jana Kúdelová, JAVYS, a.s.

„Seminár hodnotím veľmi pozitívne. Výklad bol jasný a zrozumiteľný“

Lucia Kiriničová, MTF STU

„Seminár hodnotím pozitívne. Dozvedel som sa veľa informácií o pripravovaných zmenách normy ISO 9001.“

Ing. Dušan Horník, JAVYS, a.s.

„Seminár splnil moje očakávania a poskytol mi celkový prehľad o pripravovanej norme ISO 9001:2015.“

Ing. Ladislav Kompan, Slovenské elektrárne, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.

Tento seminár budeme organizovať priebežne aj v roku 2015, samozrejme aktualizovaný o nové informácie z procesu prípravy novej normy.

Na tento seminár budú nadväzovať špecializované semináre a workshopy zamerané na podporu špecifických oblastí zmien, ako sú:

 • kontext organizácie,
 • strategické riadenie a ciele,
 • riadenie rizík a príležitostí, tvorba registra rizík,
 • procesný prístup, riadenie procesov a tvorba procesných modelov,
 • riadenie znalostí a kompetencií,
 • a ďalšie.

Najbližší takýto seminár sa uskutoční 13.11.2014 a objasní Vám, ako riadiť riziká so zameraním na „myslenie založenom na rizikách„, ktoré je explicitnou požiadavkou podľa návrhu normy ISO/DIS 9001:2015.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 


Štítky: