Clicky

ISO/TS 9002 Návod na aplikovanie normy ISO 9001:2015

Návod na aplikovanie normy ISO 9001:2015 bol publikovaný ako ISO/TS 9002 Systémy manažérstva kvality – Návod na aplikovanie ISO 9001:2015

iso-ts-9002-navod-na-aplikovanie-iso-9001-2015

Technická špecifikácia ISO/TS 9002:2016

Hľadáte návod, ako aplikovať požiadavky normy ISO 9001:2015  (v slovenskej verzii STN EN ISO 9001:2016)?

Môže Vám pomôcť technická špecifikácia ISO/TS 9002:2016 Systémy manažérstva kvality – Návod na aplikovanie normy ISO 9001:2015.

Táto technická špecifikácia bola pripravená pracovnou skupinou ISO/TC176/SC2 s cieľom pomôcť používateľom aplikovať požiadavky normy ISO 9001:2015 do systémov manažérstva.

Špecifikácia poskytuje návody na aplikovanie jednotlivých požiadaviek štruktúrovaných podľa kapitol 4 až 10 normy ISO 9001:2015. Neposkytuje návody na aplikovanie Príloh A a B normy.

Špecifikácia popisuje príklady, popisy a možnosti, ktoré však nie sú myslené ako jedine možné a všeobecne aplikovateľné pre každý typ spoločnosti.

Zámerom špecifikácie tiež nie je poskytovať výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 ani byť referenčným dokumentom pri auditoch a hodnoteniach.

Tak, ako norma ISO 9001:2015 popisuje všeobecné požiadavky, tak aj táto špecifikácia môže byť použitá spoločnosťami rôznych typov a veľkostí.

Je však potrebné, aby spoločnosti zohľadnili svoje špecifické podmienky, ako sú komplexnosť procesov a aktivít, spôsob manažérskeho riadenia, riadenia rizík a príležitostí a ďalších.

Špecifikácia je dostupná od 1. novembra 2016.

Anglickú verziu si môžete obstarať v ISO Store. Obsah a náhľad si môžete pozrieť v ISO Online Browsing Platform.

Slovenská verzia zatiaľ nie je k dispozícií.

Návody na aplikovanie požiadaviek normy ISO 9001:2015 podľa špecifikácie ISO/TS 9002:2016 sme už zohľadnili v našich vzdelávacíchporadenských aktivitách.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: