Clicky

IATF 16949 Vydaná

Proces revízie normy ISO/TS 16949 bol ukončený a norma bola vydaná pod označením IATF 16949

iatf16949-vydana

IATF 16949:2016 vydaná

V nadväznosti na revidovanie normy ISO 9001:2015 bola revidovaná aj norma ISO/TS 16949.

Nová norma bola vydaná pod označením IATF 16949:2016 First Edition a nahrádza normu ISO/TS 16949:2009.

Napriek tomu, že norma IATF 16949 už nie je ISO normou, mala by byť implementovaná súčasne s normou ISO 9001:2015 ako jej rozšírenie a nie ako samostatný systém manažérstva.

Normu je možné jednoducho integrovať s ostatnými revidovanými normami systémov manažérstva, pretože má rovnakú štruktúru a kľúčové texty podľa Annex SL.

Prechodné obdobie pre zavedenie požiadaviek tejto normy do systémov manažérstva podľa stratégie IATF je do 14. septembra 2018.

Anglickú verziu normy IATF 16949:2016 First Edition si môžete obstarať tu. Český preklad normy si môžete obstarať tu.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: