Clicky

ISO 9001:2015 Slovenská verzia pripravená

Dlho očakávaná norma STN EN ISO 9001:2016 je pripravená na vydanie…

stn-en-iso-9001-2016-pripravena

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) oznámil, že pripravuje vydanie kľúčových noriem systémov manažérstva kvality a životného prostredia – STN EN ISO 9000:2016, STN EN ISO 9001:2016 a STN EN 14001:2016.

Norma STN EN ISO 9001

Dlho očakávaná norma STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015) je pripravená na vydanie.

Norma bude vydaná v termíne od 1.2.2016 prekladom do slovenského jazyka, Bude obsahovať aj anglický text.

Aktualizované 01.02.2016: Norma STN EN ISO 9001 vydaná

Norma STN EN ISO 9000

Norma STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000:2015) bude vydaná v termíne od 1.5.2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.

Norma STN EN ISO 14001

Norma STN EN 14001 Systémy manažérstva životného prostredia. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001:2015) bude vydaná v termíne od 1.4.2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.

Normy bude možné zaobstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem, alebo v infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.

Zdroj: www.unms.sk


Seminar ISO 9001:2015 14.04.2016

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 

Štítky: