Clicky

ČSN EN ISO 9001 vydaná

Vo februári vychádzajú v Českej republike dlho očakávané normy ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky a ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití…

csn-en-iso-9001-2016-vydana

Vo februári vychádzajú v Českej republike oficiálne dlho očakávané technické normy normy:

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití

Obidve normy sú však dostupné už od dnešného dňa 19.01.2016.

Základné informácie o oboch normách sú k dispozícii zdarma v Seznamu ČSN.

Prístup k plným textom noriem v elektronickej podobe je možný prostredníctvom predplatenej služby ČSNonline.

Tlačené normy je možné kúpiť v informačnom centre ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1, alebo u zmluvných distribútorov ČSN.

Slovenská verzia normy ISO 9001:2015 je pripravená na vydanie a bude dostupná v najbližších dňoch.

Zdroj: www.unmz.cz


Seminar ISO 9001:2015 14.04.2016

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: